P a r e l l e s     a r t í s t i q u e s   2 0 1 7 

 

Constel·lació dada

 

 

 

uploaded image

 

 

 

Iniciativa del centre Osonament on proposen fer una obra conjunta entre un artista i usuaris del centre de salut mental Osonament

 

En aquest cas vaig treballar amb en Fran i en Joan Manel, vaig proposar d'utlitzar la tècnica de la rotoscòpia que consisteix en manipolar fotogrames prèviament impresos.

 

Vaig decidir treballar sobre la temàtica dels jocs olímpics. Mentre ells anàven manipulant els fotogrames amb diferents tècniques ( pintura, retoladors...) Va sorgir la idea d' introduir  els fotogrames a dins d'un collage , en aquest cas relacionat amb temàtica surrealista.

 

A continuació podeu veure  unes proves dels primers collage que es van fer introduint els fotogrames manipulats per ells.

 

 

 uploaded image

 

uploaded image

 

 

i aquí podeu veure l'animació final

Portfolio Thumbnail

Un cop acabada l'animació, és va pensar una instal·lació per tal de poder exposar-la conjuntament amb alguns dels fotogrames manipulats