col·laboració dins el marc de les sessions amb veu pròpia  VCCC,  pròjectant vàries fotografies.